Dohoda o péči, styku a výživě nezletilého dítěte

Pokud potřebujete upravit poměry nezletilých dětí, ať již jako podklad pro rozvod manželství či pro účely určení výživného, a nechcete do svého života zatahovat právníky.

Tato právní pomoc je určena rodinám, které chtějí absolvovat rozpad manželství či rodinného soužití poklidně, rychle a bez zásadní emoční zátěže. Dohoda o péči, styku a výživě nezletilého dítěte (dětí) slouží jako podklad pro vydání soudního rozhodnutí, jež bude podkladem pro úpravu poměrů, hrazení výživného a ev. úpravu styku. Soudy tuto dohodu rodičů upřednostňují a akceptují, je-li v souladu se zájmem dítěte.

Pečlivým vyplněním formuláře a přiložením kopie rodných listů dětí nám poskytnete všechny údaje potřebné pro přípravu dohody, s jejíž pomocí absolvujete soudní řízení. Budeme-li z Vaší strany potřebovat jakékoliv doplnění, spojíme se s Vámi tak, aby byla dohoda sepsána k Vaší plné spokojenosti.

Budete-li potřebovat jakékoliv informace nebo konzultace, doporučujeme k této službě využít některou z našich konzultačních služeb. Osobní nebo telefonická porada, případně videokonference s naším specializovaným právníkem Vám umožní seznámit se blíže s navazujícím soudním řízením, které Vás čeká. Současně také můžeme pružně reagovat na Vaše specifické požadavky, které si přejete do dokumentu kvalifikovaně zapracovat.

PLATBA KRYPTOMĚNOU (Bitcoin, Bitcoin Cash, Dai, Ethereum, Litecoin a USD Coin). Po provedení platby pokračujte vložením služby do košíku a při dokončení objednávky vyberte tuto formu platby.

2 300,00 Kč